Cầu thủ cao nhất việt nam hiện nay là ai?

cầu thủ cao nhất việt nam